แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลยุคลธร มีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมเด็ก ให้พร้อมที่สุด เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษาโดย จัดสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ วัยของเด็ก ในระดับการเรียนการสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน ตลอดจนถึงการเรียน
เลข   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุบาล 3  ทางโรงเรียน ได้จัดหลักสูตรเตรียมประถม มาทำการสอน  เพื่อเป็นการ พัฒนาการ  ทางด้านการเรียนรู้ของเด็ก  ให้พร้อมสำหรับ
การศึกษาในขึ้นที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลยุคลธร
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเอกชน > โรงเรียนอนุบาลยุคลธร

โรงเรียนอนุบาลยุคลธร

ประวัติโรงเรียน- โรงเรียนอนุบาลยุคลธร
โรงเรียนอนุบาลยุคลธร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2505 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ได้ประทานให้ หม่อมเจ้าหญิง มาลินีมงคล ยุคล และ หม่อมเจ้าหญิง ปัทมนรังษี ยุคล ซึ่งเป็นพระธิดาเป็นผู้ดำเนิน งานและประทานชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลยุคลธร" ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี ราเมศวร ต้นราชสกุล "ยุคล" มีหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคลเป็นครูใหญ่ และ หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษีเป็นผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลยุคลธร เดิมตั้งอยู่เลขที่ 758 บนถนนสุขุมวิท 30 A โดยใช้ ตำหนักมังคละเป็นอาคารเรียน ซึ่ง สามารถรับนักเรียนได้ 30 คน มีคุณครู 3 คน รวมครูใหญ่ และผู้จัดการเป็น 5 คน

ต่อมาเมื่ออาคารเสร็จสมบูรณ์ ได้ทูลเชิญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( ขณะดำรงค์พระยศเป็นพระราชชนนี ) เสด็จมาเป็นประธาน เพื่อทำพิธีเปิด ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ที่ 4/6 หมู่ 12 กิโลเมตรที่ 3 ถนนกรุเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อ ที่ 2 ไร่ครึ่ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอายุครบ 30 ปีพอดี มีตึกเรียน 1 หลัง ห้องเรียน 13 ห้อง มีนักเรียนประมาณ 350 คน ครู 35 คน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่) ถึง อนุบาลปีที่ 3 สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายอบรมนักเรียนให้มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน เน้นความสามัคคี มีมารยาท มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม เพื่อที่จะเป็นเยาวชนที่ดี และ สามารถเรียนต่อได้อย่างมีความสุข จึงทำให้เป็นที่สนใจของผู้ปกครองในการนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนอนุบาลยุคลธร

4/6 หมู่ 12 ถนน กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2368-1754, 0-2368-2497

อีเมล์: patmavadee@yukoltorn.com
เว็บไซต์:

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลยุคลธร

การจัดการเรียนการสอน - โรงเรียนอนุบาลยุคลธร

เป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับก่อนประถมศึกษาปีพุทธศักราช 2540 แบบบูรณการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลาย   มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาครูผู้สอน จัดทำกิจกรรมประจำวัน  และกำหนดการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแนว และแผน การจัดประสบการณ์ของโรงรียน มุ่งเน้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การแสดงความเห็น โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรม ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมเสรี
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
4. กิจกรรมเคลื่อนไหว
5. กิจกรรมเกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

หลักในการจัดกิจกรรม

 ทางโรงเรียนตระหนักเสมอว่า นักเรียน คือผู้ทำกิจกรรม ครู คือผู้ชี้แนะแนวทางให้นักเรียน ได้ปฏิบัติโดยถูกต้องการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้้แสดงออกอย่างทั่วถึงและพัฒนาการทุก ๆด้านไปพร้อมๆกัน ดังนี้

1. จัดกิจกรรม พัฒนาทางด้านร่างกาย เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง
2. จัดกิจกรรม พัฒนาทางด้าน อารมณ์และจิตใจ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
3. จัดกิจกรรม พัฒนาการทางด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการรอคอยการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ได้มีมารยาททางสังคมกล่าวคำ ขอบคุณ ขอโทษได้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความ หมาย ความต้องการของตนเองได้
4. จัดกิจกรรม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
5. กิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมทักษะ อาทิ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล