แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
รายชื่อโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
หน้าแรก - อนุบาล
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล

แหล่งขัอมูลสำหรับครอบครัว

หน้าแรก - อนุบาล > เกี่ยวกับเรา-แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัว

เวบไซต์ http://www.ThaiDaddy.com ถูกจัดสร้างขึ้นโดยกลุ่มของพ่อแม่รุ่นใหม่ ที่ต้องการแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเลี้้ยงดูลูกๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลูกๆของเราในครอบครัว ดังนั้น ThaiDaddy.com จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการแหล่งข้อมูล ที่มีประโยชน์สำหรับครอบครัว โดยเริ่มแรกเราจะทำการเน้นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเล็ก อนุบาล ปฐมวัย หลังจากนั้นเราจะขยายข้อมูลไปสู่เด็กโต Thaidaddy.com พยายามรวบรวมบทควาทที่มีประโยชน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รับทราบข้อมูลในหลายๆด้าน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวบไซต์ที่เรากำลังสร้างขึ้นจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่อย่างพวกเรา มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก การเตรียมตัวเด็ก และข้อมูลต่างๆสำหรับครอบครัวของคุณ เพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่น และแข็งแรงสำหรับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ข้อมูลที่เรากำลังจัดทำคือ รายชื่อโรงเรียนอนุบาลเอกชน โรงเรียนเอกชนในระดับประถม โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพ และทั่วประเทศไทย บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล บทความการวิจัยเกี่ยวกับเด็ก การเตรียมตัวเด็กเพื่อการเรียนในระดับชั้นป.1 การติวเข้าโรงเรียนที่มือชื่อเสียง เช่น การติวเข้าสาธิต หรือโรงเรียนสาธิต

เราพร้อมรับทุึกข้อเสนอแนะ และคำติชมจากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่่าน โดยท่านสามารถอีเมล์มาได้ที่ Thai-Daddy@hotmail.com